dabar esantis

dabar esantis
current

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • aktualus — aktualus, i Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: aktualùs, aktualìKirčiuotė: 4 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: plg. anglų k. actual: 1. faktinis, tikras(is); 2. dabartinis, dabar esantis. Papildoma informacija:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • dabartinis — dabartìnis, ė adj. (2), dabar̃tinis (1) Gs dabar esantis, priklausantis dabarčiai: Dabartìnis viršaitis nesukalbamas Grg. Dabartìniai žmonės trumpiau gyvena Pg. Dabartinė mano rašyba A.Baran. Lietuvių ir latvių tautõs ateita dabartinėsna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vidutinis — vidutìnis, ė adj. (2) K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; KlG34 1. SD351, R215,258, MŽ287,344, I, M, ŠT135, FT, P.Skar, L, LL86,236, Bsg, Imb, Ant turintis nei daug, nei mažai kokių ypatybių, pusėtinas: Miltai kvietiniai, vidutiniai SD140. Tikrai geri nėr… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pasiekti — 1 pasiekti Rtr, Š, pasiẽkti, ia (pàsiekia Pv), pàsiekė Sb, Kp; L 1. tr., intr. Q651, SD43,336, Sut, M, LL24, DŽ ištiesta ranka ar kuo kitu paimti, paliesti ką toliau esantį: Aš pasieksiu obalį J. Pasiekiau duoną nuo lentynos ir padaviau Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vidurinis — 2 vidurìnis, ė adj. (2) Š, Rtr; N, ŠT135 1. SD1134, K, M, L, LL170, DŽ, FzŽ347, Jnk lygiai ar maždaug lygiai iš visų ar iš dviejų pusių nutolęs nuo kraštų į centrą; esantis viduryje ko ar tarp ko (vietos atžvilgiu): Vidurinė trikampio trapecijos …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tikras — tìkras, à adj. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ; H, N, M, L 1. SD149, I, LL50 realus, apčiuopiamas, neapgaulingas: Užgavėnių žydelka vaiką pasiema, netìkras – kokį katiną susivynio[ja] Krt. Idant tomis žymėmis patvirtintų tiesą savo kėlimo iž …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • būti — būti, yrà (ẽsti, ẽsta, ẽsčia, bū̃va, bū̃na, būsta; sing. 1 prs. esù, ėsù, esiù, esmì, esmù, esmiù, esčiù, būvù, būnù, būstu, yrà; sing. 2 prs. esì, ėsì, esmì, estì, esčì, būvì, būnì, būsti, yrà), bùvo I. intr. 1. egzistuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • senas — sẽnas, à adj. (4) K; SD352, H154, R, I, Sut, N, BzB329 1. SD39, M turintis daug amžiaus, sulaukęs senatvės, nejaunas (apie žmones, gyvulius); ilgai augantis (apie augalus); pršn. jaunas: Žmona sena SD4. Senas, vetušas SD132. Jis labai sẽnas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pasakyti — 1 pasakyti NdŽ; Ser 1. tr. H žodžiu ar raštu pareikšti nuomonę, mintį: Mislį savo dėl ko pasakau R186. Visą tiesą pasakysiu N. Pasakaũ trumpai ir aiškiai, kad ne Klvr. Pasakiaũ, tai kap kirviu įkirsta Plv. Pasãkė, kaip kirviu inkirto LTR(Krn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • spakainus — ×spakainùs, ì adj. (4) KŽ, Rnv, Grg 1. žr. spakainas 1: Pirmą metą reik palikti augymes spakainiam augimui S.Dauk. spakaĩniai adv. KŽ, Knt, Lpl, Pkr; M.Valanč: Sėdėk spakaĩniai, nesigręžiok! Rm. Šventa Agota, gyvenk spakaĩniai, muno apklota… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”